امام محمد باقر(ع)

تو را می ستایند، فریب مخور.

به تو خیانت می کنند، تو نکن.

تو را نکوهش می کنند، شکوه نکن.

همه مردم تو را نیک می خوانند، مسرور نباش.

مردم شهر از تو بد می گویند، اندوهگین مباش.

آنگاه تو از ما خواهی شد.

/ 1 نظر / 30 بازدید
هادی

ازتون خیلی ممنونم جمله هاتون خیلی قشنگ بود