نامه ای زیبا از محبوب قلبمون،صاحب امرمون مهدی فاطمه(سلام الله علیهما)که فرمودند:

 

اگر این نبود که نباید امر خدا نادیده گرفته شود و سرّ الهی آشکار و ابراز گردد،حقّ ما آنگونه بر شما ظاهر میشد که عقلهایتان را برباید و تردیدهایتان را برطرف کند،لیکن انچه را که خداوند خواسته،انجام میشود و برای هر سر آمدی،مکتوب و نوشته ای است.

از خدا بترسید و تسلیم امر ما شوید و کار را به ما واگذارید.برماست که شما را از سرچشمه سیراب آوریم،چنانکه شما را به سرچشمه بردیم.

{احتجاج،ج2،ص467،بحار الانوار،ج53،ص179،غیبت،ص173.}

/ 0 نظر / 37 بازدید