سلام بر حضرت مهدى(علیه السلام)

به تیغم گر کشد دستش نگیرم

وگر تیرم زند منت پذیرم

 

کمان ابرویت را گو بزن تیر

که پیش دست و بازویت بمیرم

 

غم گیتی گر از پایم در آرد

بجر ساغر که باشد دستگیرم

 

برآی ای آفتاب صبح امید

که در دست شب هجران اسیرم

 

به فریادم رس ای پیر خرابات

به یک جرعه جوانم کن که پیرم

 

به گیسوی تو خوردم دوش سوگند

که من از پای تو سر بر نگیرم

 

بسوز این خرقه تقوی تو حافظ

که گر آتش شوم در وی نگیرم

/ 0 نظر / 32 بازدید