حضرت زهرا (سلام الله)

روایتی از حضرت امام حسن عسگری که راجع به حضرت زهرا (سلام الله) چنین فرمودند:
که ما حجت خداهستیم بر مردم ومادر ما حضرت فاطمه الزهرا حجت خدا هست برما
وروایتی هم از حضرت محمد(ص) در خطاب به حضرت فاطمه سلام الله می فرماید
فاطمه پارهء تن من است هرکس به او خوبی کند به من خوبی کند به من خوبی کرده وهرکی به او بدی کند به من بدی کرده
...
حضرت فاطمه همسری مهربان برای همسرشان ومادری مهربان برای فرزندانشان بودند وانسانی پارسا ومتین وشکیبا در مشکلات بودند.
...
حضرت زهرا در طول زندگی کوتاهی که داشتند توانستند به عنوان یکی از اسوه های اسلامی در دین اسلام خود را معرفی کنند.
/ 1 نظر / 29 بازدید