فرق بین عقل و ادب

ابوهاشم (که یکى از فقهاى اسلام در عصر امام رضا(ع ) و امام جواد(ع )... بود) مى گوید: در محضر حضرت رضا(ع ) بودیم ، و افرادى نیز در آنجا بودند، سخن از عقل و ادب (نیروى اندیشه و اخلاق اسلامى ) به میان آمد، هر کسى چیزى مى گفت ، امام رضا(ع ) فرمود:

((عقل از عطایاى الهى است ، ولى ادب ، (مربوط به انسان است که آن ) را با رنج و زحمت ، تحصیل مى کند، بنابراین کسى که در تحصیل ادب ، زحمت ، تحصیل مى کند، بنابراین کسى که در تحصیل ادب ، زحمت و رنج کشید، آن را بدست مى آورد، ولى کسى که در کسب عقل رنج و زحمت بکشد، جز بر نادانى خود نمى افزاید))(یعنى اصل عقل ، از موهبتهاى خدادادى است ، و قابل کسب نیست ، ولى امور اخلاقى و ارزشهاى انسانى ، قابل تحصیل است ، و مى توان با زحمت و رنج در تحصیل آن امور، به درجه عالى ادب رسید)

/ 1 نظر / 48 بازدید
کلام فصیح

سلام علیکم اگر مایلید میتوانید در سایت کلام فصیح فعالیت کنید. این سایت تا چند روز دیگر افتتاح میشود